Ekskluzywny Rynek Handlu B2B

Stocklots24 Logo
Polska

Wyszukiwanie terazniejsze

Z powodów bezpieczństwa oferowanie artykułów jest tylko możliwe, jeżeli wcześniej potwierdziłeś Twój adres pocztowy.
To idzie prościej oraz szybciej za pomocą 3 kroków:1. Kontrola adresu:
Proszę skontrolować adres w Twoim menu klienta.


2. Zażądać kod aktywacji:
Jeżeli Twój adres jest prawidłowy, tak proszę o zażądanie osobistego kodu drogą pocztową. Wtedy w ciągu następnych 3 dni otrzymasz list z kodem aktywacji.


3. Podanie kodu aktywacji:
Otrzymałeś list z kodem aktywacji?
Jeżeli otrzymałeś już ten list, tak proszę wpisać kod aktywacji w poniższe pole,
Twój Account zostanie wtedy natychmiastowo aktywny do wystawienia ofert:
Chcesz zamówić kod aktywacji listem pocztowym? ##ihre_adresse## Jeżeli Twój adres jest nieprawidłowy, proszę kliknąś na "przerwać" oraz zmienić adres na prawidłowy w Twoim menu klineta.